Odak Alanlarımız

  • Sağlıklı yaşam konusuna bütüncül yaklaşan teknolojiler.
  • Tüketicilerin değişen ihtiyaçlarına yönelik sürdürülebilir, çevre dostu ürünler geliştiren girişimler.
  • Ev hayatına yeni anlam ve işlevler kazandıran çözümler.

Sağlıklı yaşam, tüketim ve ev hayatına odaklanan çağdaş yaşamın yeni normalini şekillendiren şirketlerle iş birliği yapıp onlara yatırımlar gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

Bu temel yatırım amacımıza ek olarak, gelecekte önemli yere sahip olacak yeni teknolojileri ve iş modelleri de yatırım odağımızda yer alıyor.

Fon yatırım stratejisi olarak coğrafyadan bağımsız olup yurtiçinde erken aşamadan geç aşamaya kadar, yurtdışında ise ağırlıklı olarak geç aşamadaki girişimlere yatırımlar gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

Portföyümüz