1-Girişiminizin Adı
2-Girişiminizin Web Sitesi Adresi ve İlgili Sosyal Medya Linkleri
3-Girişiminizin alanına en uygun olan seçeneği seçiniz.
4-Girişiminizi kısaca tanıtınız
5-Girişiminize ait Sunum/Pitchdeck

(Sunumun; şirket tanıtımı, çözüm getirilen problem ve çözüm, iş ve gelir modeli, pazar ve rakip analizi, rekabet avantajı, büyüme planları ve finansal metrikleri içermesi beklenmektedir)

6-Girişiminizin bulunduğu yatırım aşamasına en uygun olan seçeneği seçiniz.
7-Girişiminizin çözüm ürettiği problemi ve çözümünüzü kısaca anlatınız
8-Girişiminizin kurucularının geçmiş tecrübelerini kısaca anlatınız
9-Takımınızı kısaca tanıtınız
10-Rakip ve Pazar Analizi
11-Halihazırda bulunan veya potansiyel satış kanallarınız ve pazarlama stratejileriniz hakkında bilgi veriniz
12-Girişiminizin rekabet avantajı nedir bahsediniz
13- Kamu, özel kurum ve kuruluşlardan yatırım veya destek aldınız mı? Öz kaynak kullanımı dahil, bugüne kadar girişiminizin almış olduğu yatırım/destekleri belirtiniz
14-Aradığınız yatırım miktarını ve bu yatırımın nasıl bir dağılımla kullanılacağını belirtiniz
15-Önemli metrikler konusunda bilgi iletiniz
16-Eczacıbaşı Topluluğu ile geliştirebileceğiz iş birlikleri veya katkıları belirtiniz?
17-İletişime geçilecek kişiyi ve iletişim bilgilerini iletiniz